Werkgroep

Over de werkgroep

De Werkgroep Bilderdijk stelt zich ten doel de studie van Willem Bilderdijk en zijn tijdgenoten in de periode 1750-1850 in al zijn facetten te stimuleren. De Werkgroep is in 2020 opgericht en voortgekomen uit de Vereniging ‘Het Bilderdijk-Museum’, die in 1908 werd opgericht.

De Werkgroep publiceert het Jaarboek Bilderdijk en organiseert daarnaast een jaarlijks symposium en andere activiteiten. De Werkgroep staat onder auspiciën van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden.

Lidmaatschap

Om het Jaarboek Bilderdijk automatisch te ontvangen en op de hoogte te blijven van onze activiteiten, kunt u lid worden van de Werkgroep Bilderdijk. De kosten daarvan bedragen €25,- per jaar. Leden ontvangen incidenteel ook bijzondere uitgaven, zoals tekstedities of andere publicaties. Lid worden kan via bestel@verloren.nl. Voor meer informatie over de kosten van een lidmaatschap en het bestellen van losse nummers verwijzen we u graag naar de website van Uitgeverij Verloren: https://verloren.nl.

Bestuur

 • Prof. dr. Rick Honings (voorzitter)
  Scaliger-hoogleraar Bijzondere Collecties, Universiteit Leiden
  E-mail: r.a.m.honings@hum.leidenuniv.nl
 • Prof. dr. Lotte Jensen
  Hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen
  E-mail: lotte.jensen@ru.nl
 • Prof. dr. Ton van Kalmthout (secretaris)
  Hoogleraar Internationale uitwisseling van Nederlandse literatuur, Universiteit Leiden
  E-mail: a.b.g.m.van.kalmthout@hum.leidenuniv.nl

Collectie

De Werkgroep Bilderdijk beheert een omvangrijke collectie handschriften van Bilderdijk (brieven en kladaantekeningen) maar ook bijzondere attributen waaronder afgietsels van Bilderdijks rechterhand. Verder zijn er oude drukken, portretten, tekeningen, gravures en andere kunstvoorwerpen, van onder anderen Hendrik Willem Schweickhardt, Joannes van Dreght, Aert Schouman en andere vooraanstaande kunstenaars uit de tijd rond 1800. Een deel van de objecten is te bezichtigen in de Bilderdijkkamer in het Leidse Academiegebouw. Zie de digitale Bilderdijkkamer. De Bilderdijk-collectie is in 2020 in langdurig bruikleen gegeven aan de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, die al in het bezit was van een grote Bilderdijk-verzameling. Deze collectie berust in de Bijzondere Collecties van de Universitaire Bibliotheken Leiden. Stukken kunnen via de Leidse catalogus worden aangevraagd.

Bilderdijks rechteroog, door hemzelf geschilderd. Collectie Bilderdijk Leiden.

Boerenbedrieger met geit uit 1771, door Bilderdijk vervaardigd op vijftienjarige leeftijd. Collectie Bilderdijk Leiden.

Allegorische voorstelling van Katharina Wilhelmina Schweickhardt in de gedaante van Apollo, de reddende God, met twee putti die haar wapenschild naar haar opheffen, geschilderd door Bilderdijk. Collectie Bilderdijk Leiden.

Meer lezen over de collectie

 • Ton Geerts, Het Bilderdijk-Museum. Catalogus van kunstvoorwerpen (Leiden 1994).
 • Rick Honings en Gert-Jan Johannes (red.), Een sublieme nalatenschap, De erfenis van Willem Bilderdijk (Leiden 2020).