Jaarboek

Over het jaarboek

Het Jaarboek Bilderdijk is een wetenschappelijke uitgave van de Werkgroep Bilderdijk. Het tijdschrift richt zich op onderwerpen en thema’s die verband houden met het leven, de periode en de omgeving van Willem Bilderdijk en zijn tijdgenoten. Het is de opvolger van het tijdschrift Het Bilderdijk-Museum (1984-2020), dat compleet op de Digitale Bibliotheek van de Nederlandse Letteren (DBNL) te lezen is. Het Jaarboek Bilderdijk wordt uitgegeven door Uitgeverij Verloren in Hilversum, verschijnt elk najaar en bevat artikelen en boekbesprekingen.

Abonneren en bestellen

Om het Jaarboek Bilderdijk te ontvangen, kunt u lid worden van de Werkgroep Bilderdijk. De kosten bedragen €20,- per jaar. Lid worden van de Werkgroep kan door een e-mail te sturen aan bestel@verloren.nl. Het Jaarboek Bilderdijk is ook los te koop via de website van Uitgeverij Verloren.

Meest recente uitgave: Jaarboek Bilderdijk 2022

Op reis gaan is voor velen verbonden met het idee van vrijheid, nieuwsgierigheid, ontspanning en het verbreden van je horizon. Voor Bilderdijk gold dat zeker niet; hij verafschuwde het reizen en bleef bij voorkeur thuis. Voor een dichter die zo gehecht was aan thuis als Bilderdijk, was hij opvallend reislustig.

In 1795 werd hij uit Nederland verbannen, waarna hij een decennium in Engeland en Duitsland leefde. Over de urenlange tocht per paard door zompige Duitse moerassen uitte hij in zijn brieven en gedichten menige klacht.

Dit Jaarboek Bilderdijk gaat niet alleen over aspecten van Bilderdijks reizen, maar bevat ook bijdragen over de Franse reis van Betje Wolff en Aagje Deken, over de huwelijksreis van Willem de Clercq en de reizen van de natuuronderzoeker Carl Ludwig Blume in Nederlands-Indië. Samen geven deze bijdragen een beeld van het reizen in Bilderdijks tijd, de tijd van trekschuit en diligence.

Redactie

  • Prof. dr. Rick Honings (hoofdredacteur)
  • Prof. dr. Lotte Jensen
  • dr. Gert-Jan Johannes
  • Prof. dr. Ton van Kalmthout

Informatie voor auteurs

Het Jaarboek Bilderdijk publiceert wetenschappelijk en populair-wetenschappelijk onderzoek over onderwerpen en thema’s die verband houden met het leven, de periode en de omgeving van Willem Bilderdijk en zijn tijdgenoten. We zijn altijd op zoek naar geschikte bijdragen en verwelkomen artikelen die verband houden met de doelstelling van het tijdschrift. Aangeboden artikelen worden beoordeeld door de redactie. De maximale lengte van artikelen bedraagt 6000 woorden, en de bijdragen zijn niet eerder elders gepubliceerd. Artikelen worden in het Nederlands geschreven. Naast reguliere artikelen verschijnen soms ook kortere bijdragen, zoals bronnenmateriaal, tekstedities, vondsten en recensies.

Het is mogelijk voorstellen voor themanummers te doen.

Artikelen, recensies en voorstellen voor artikelen of themanummers kunnen worden gestuurd naar de hoofdredacteur, prof. dr. Rick Honings: r.a.m.honings@hum.leidenuniv.nl.

Auteursrichtlijnen