Jaarboek

Over het jaarboek

Het Jaarboek Bilderdijk is een wetenschappelijke uitgave van de Werkgroep Bilderdijk. Het tijdschrift richt zich op onderwerpen en thema’s die verband houden met het leven, de periode en de omgeving van Willem Bilderdijk en zijn tijdgenoten. Het is de opvolger van het tijdschrift Het Bilderdijk-Museum (1984-2020), dat compleet op de Digitale Bibliotheek van de Nederlandse Letteren (DBNL) te lezen is. Het Jaarboek Bilderdijk wordt uitgegeven door Uitgeverij Verloren in Hilversum, verschijnt elk najaar en bevat artikelen en boekbesprekingen.

Abonneren en bestellen

Om het Jaarboek Bilderdijk te ontvangen, kunt u lid worden van de Werkgroep Bilderdijk. De kosten bedragen €20,- per jaar. Lid worden van de Werkgroep kan door een e-mail te sturen aan bestel@verloren.nl. Het Jaarboek Bilderdijk is ook los te koop via de website van Uitgeverij Verloren.

Meest recente uitgave: Jaarboek Bilderdijk 2021

In het tijdvak waarin Bilderdijk leefde was het niet zozeer de vraag of je een ramp zou meemaken maar wanneer. Overstromingen, epidemieën en branden waren aan de orde van de dag.

Dergelijke gebeurtenissen leidden tot een stroom aan publicaties: journalisten brachten verslag uit, dichters schreven gelegenheidspoëzie en experts publiceerden verhandelingen over de vraag hoe nieuwe rampen te voorkomen waren.

Dit Jaarboek Bilderdijk is een themanummer over rampen in de tijd van Bilderdijk en bevat onder meer bijdragen over de buskruitramp van 1807, die de binnenstad van Leiden verwoestte, en de watersnoodramp van 1825, die grote delen van de noordelijke provincies van Nederland trof.

Ook is er aandacht voor de wijze waarop catastrofes in Nederlands-Indië werden beleefd.

Redactie

  • Prof. dr. Rick Honings (hoofdredacteur)
  • Prof. dr. Lotte Jensen
  • dr. Gert-Jan Johannes
  • Prof. dr. Ton van Kalmthout

Informatie voor auteurs

Het Jaarboek Bilderdijk publiceert wetenschappelijk en populair-wetenschappelijk onderzoek over onderwerpen en thema’s die verband houden met het leven, de periode en de omgeving van Willem Bilderdijk en zijn tijdgenoten. We zijn altijd op zoek naar geschikte bijdragen en verwelkomen artikelen die verband houden met de doelstelling van het tijdschrift. Aangeboden artikelen worden beoordeeld door de redactie. De maximale lengte van artikelen bedraagt 6000 woorden, en de bijdragen zijn niet eerder elders gepubliceerd. Artikelen worden in het Nederlands geschreven. Naast reguliere artikelen verschijnen soms ook kortere bijdragen, zoals bronnenmateriaal, tekstedities, vondsten en recensies.

Het is mogelijk voorstellen voor themanummers te doen.

Artikelen, recensies en voorstellen voor artikelen of themanummers kunnen worden gestuurd naar de hoofdredacteur, prof. dr. Rick Honings: r.a.m.honings@hum.leidenuniv.nl.

Auteursrichtlijnen