Agenda

Overzicht van aankomende activiteiten

Symposium Reizen in de tijd van Bilderdijk

Op vrijdag 25 november 2022 vindt in de Universiteitsbibliotheek Leiden een symposium van de Werkgroep Bilderdijk plaats. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd deze middag bij te wonen.

Het thema is: Reizen in de tijd van Bilderdijk

Datum: Vrijdag 25 november 2022
Plaats: UB Leiden, Vossiuszaal, Witte Singel 27, 2311 BG Leiden
Toegang: Gratis (aanmelden is niet nodig)
Meer info: Ton van Kalmthout: a.b.g.m.van.kalmthout@hum.leidenuniv.nl

Programma
14.00-15.00 uur: Algemene Ledenvergadering Vereniging ‘Het Bilderdijk-Museum’

15.00-15.30 uur: Pauze
15.30-15.40 uur: Opening door Rick Honings
15.40-16.05 uur: Marita Mathijsen, Een nieuwe lente, een nieuw begin? De reis van Betje Wolff en Aagje Deken naar Frankrijk in 1788
16.05-16.30 uur: Alina Viermann, ‘Tusschen de aarde en de maan’. Bilderdijks Eene aanmerklijke luchtreis (1813) als voorloper van moderne sciencefiction
16.30.16.40 uur: Muzikaal intermezzo, door singer-songwriter Eveline de Bruin
16.40-17.05 uur: Ton van Kalmthout, Een dubbel geluk. De huwelijksreis van Willem de Clercq en Caroline de Clercq-Boissevain in 1818
17.05-17.15 uur: Aanbieding Jaarboek Bilderdijk 2022 aan Adriaan van Dis
Circa 17.15 uur: Afsluiting