Agenda

Vrijdag 22 februari 2013: Invitatie voor een middag met lezingen over Vorsten en verzet

Alle belangstellenden zijn welkom!

Programma:

13.00 Ontvangst

13.30 Ledenvergadering

14.00 Monique van Rooijen: Semper Idem? Bilderdijk en zijn vorsten

14.30 Bart Verheyen: Het verzet tegen de napoleontische conscriptie

15.00 Pauze

15.30 Jeroen Koch: De kerkpolitiek van Koning Willem I

16.00 Marinus van Hattum: presentatie van Hulde aan Helmers. Lofdichten op Jan Frederik Helmers (1767-1813) ter gelegenheid van zijn 200ste sterfdag op 26 februari 2013

Vrijdag 21 december 2012: Bilderdijklezing 2012, Stichting Bilderdijk Haarlem

Prof. dr. Eric M. Moormann houdt Bilderdijklezing 2012 Adriaan van Dis draagt een vrolijke pastiche op Willem Bilderdijk voor Vrijdag 21 december 2012 - Grote of Sint Bavokerk, Grote Markt 22 Haarlem. Kerk open 16.30 uur

De Bilderdijklezing is een tweejaarlijkse lezing over een cultuurhistorisch of cultuurfilosofisch onderwerp en is een eerbetoon aan de wonderlijke alleskunner Willem Bilderdijk die op 18 december 1831 in zijn woonhuis op de Grote Markt zijn laatste adem uitblies. Voor de Bilderdijklezing wordt altijd een geleerde uitgenodigd die zijn sporen ruimschoots heeft verdiend in een van de vele vakgebieden waarin Willem Bilderdijk excellleerde. Bilderdijk was behalve dichter ook tekenaar, jurist, medicus, classicus, bouwkundige, arabist, taalkundige en theoloog. De lezing wordt om de twee jaar gehouden rond Bilderdijks sterfdag en wordt georganiseerd door Stichting Bilderdijk Haarlem. Iedere Bilderdijklezing wordt ook een dichter gevraagd om een nieuw gedicht te wijden aan deze evenknie van Vergilius en Vondel. De Bilderdijklezingen en Bilderdijkgedichten zijn in druk te verkrijgen bij uitgeverij De Zingende Zaag te Haarlem. De toegang tot de lezing is gratis. Wel dient men zich vraf aan te melden via info@bilderdijk.org

Voor de vierde Bilderdijklezing nodigde het bestuur van Stichting Bilderdijk Haarlem prof. dr. Eric M. Moormann (hoogleraar Klassieke Archeologie Radboud Universiteit Nijmegen) uit. Zijn lezing is getiteld: Donder en bliksem boven de Vesuvius, een lezing over vulkanen, eenzaamheid, genialiteit, het genoegen van zelf op ontdekkingsreis gaan en de vruchtbaarheid van het lezen. Dichter Adriaan van Dis draagt vr de kranslegging bij het graf van Bilderdijk in de Grote of Sint Bavokerk een zelfgeschreven vrolijke pastiche op Willem Bilderdijk (1756-1831) voor.

Eerdere sprekers waren Piet Gerbrandy, Een leven vol sukkelingen, het levenslange sterfbed van Willem Bilderdijk /Adriaan Jaeggi , Groeten uit de Bilderdijkstraat (2006), Marita Mathijsen, Romantischer dan romantisch. Bilderdijk herzien /Peter van Zonneveld, Brinkmanns Passage (2008) en Peter van Zonneveld, Tumult en tragiek. De tijd van Bilderdijk /George Moormann, Het luide graf (2010).

Over Eric M. Moormann (1955)

Eric M. Moormann studeerde Klassieke talen en Archeologie en werkte onder meer aan de Universiteit van Amsterdam en het Nederlands Instituut in Rome. Sinds 2002 is hij hoogleraar Klassieke Archeologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Sinds zijn promotieonderzoek over wandschilderingen uit Pompeii in de vroege jaren 80 is hij gefascineerd door Pompeii en Herculaneum en de uitbarsting van de Vesuvius die deze steden in 79 van de aardbodem deed verdwijnen. Hij schreef over de receptiegeschiedenis van deze plaatsen in de literatuur vanaf de late 18de eeuw. Daarbij hoort ook literatuur over de Vesuvius. Hij is onder meer auteur (samen met Wilfried Uitterhoeve) van de bestsellers Van Achilleus tot Zeus en Van Alexandros tot Zenobia.

Over Adriaan van Dis (1946)

Adriaan van Dis debuteerde in 1983 met de novelle Nathan Sid (bekroond met het Gouden Ezelsoor, de prijs voor het best verkochte literaire debuut). Verder schreef hij onder meer De rat van Arras (1986), de toneelstukken Tropenjaren (1986) en Komedie om geld (1988), de romans Indische duinen (1994, bekroond met de Gouden Uil 1995 en de Trouw Publieksprijs), Dubbelliefde (1999), Familieziek (2002), De wandelaar (2007) en Tikkop (2010, genomineerd voor de Libris Literatuurprijs). Zijn laatste publicatie is Stadsliefde (2011). Dit jaar schrijft hij het Groot Dictee der Nederlandse Taal.

Voor meer informatie: Stichting Bilderdijk Haarlem, www.bilderdijk.org.

LogoSwarte300 (279K)

Illustratie: Joost Swarte


Op vrijdag 2 maart 2012 vindt de jaarvergadering van de Vereniging ‘Het Bilderdijk-Museum’ plaats, met lezingen die in het teken zullen staan van

1812

Inloop vanaf 12.30 in Het Bilderdijk-Museum, Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam Studiezaal Bijzondere Collecties, Handschriften & Oude Drukken Kamer 1 B 41/31. De jaarvergadering begint om 13.00, de lezingen om 13.30.

Programma 1812

Lezingen van Louis Sloos over dagboeken van militairen, Ellen Krol over Katharina Schweickhardts 'Veldtocht naar Moskau', Ton Geerts over tekeningen en prenten en Lotte Jensen over Van Marles 'Katabasis'.

Openbaar vervoer: Amsterdam-CS, Amsterdam-Amstel of Amsterdam-Zuid metro 51 (halte VU); Amsterdam-Sloterdijk of Amsterdam-Bijlmer: metro 50 en op Amsterdam-Zuid overstappen op metro 51 of circa tien minuten lopen.

Alle belangstellenden zijn, zoals altijd, welkom!