De Vereniging 'Het Bilderdijk-Museum' heeft sinds zomer 2018 de status van 'Werkgroep' van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde verkregen. De collectie brieven, documenten en prenten van Het Bilderdijk Museum is in permanent bruikleen overgedragen aan de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en is in 2019 verhuisd naar de Universiteitsbibliotheek Leiden. Daar zullen incidentele tentoonstellingen plaatsvinden en zullen de stukken ter inzage zijn. U kunt zich als lid van de Vereniging aanmelden bij de secretaris:
G.J. Johannes
Jac. P. Thijsselaan 44
2341 PC Oegstgeest

Website: Werkgroep Vereniging ‘Het Bilderdijk-Museum’


Mail: bilderdijkmuseum@gmail.com


Uw Bilderdijk!

Eén van die heel wonderlijke mensen uit het Nederlandse verleden:
Willem Bilderdijk (1756-1831).

 

Als persoon: Solitair en groepsvormer.
Verleider en echtgenoot.
Melancholicus en optimist.
Protestant en esotericus.
Klassiek en romantisch.
Zachtaardig en bijtend.
Verslaafd en puriteins.
Als cultureel figuur: Vader van het Réveil.
Hoeder van de politieke traditie God-Nederland-Oranje,
maar immer mee-evoluerend met elk bewind.
Altijd zwervend, maar geestelijk steeds zichzelf.
Schrijver, dichter, denker.
Soms eersterangs, soms zesderangs.
Irritant en aantrekkelijk.
Je weet nooit echt wat er met die Bilderdijk aan de hand is,
per dag van leven, per bladzijde, per boek.


Vandaag de dag is er soms weinig, te weinig aandacht voor de eigen Nederlandse cultuur, ook die van het verleden. Het voortbestaan van cultuurgoed kan echter niet zonder die belangstelling. Zonder steun kan ook de Vereniging Het Bilderdijk-Museum niet bestaan. Ook U kunt helpen om Bilderdijks nalatenschap in stand te houden. Daarom vragen wij u als geïnteresseerde het lidmaatschap in overweging te nemen.